Okolí pracovního tábora Dora

Smímky z roku 1945 po osvobození tábora Dora. Vězni zde pracovali na výrobě zbraní v nelidských podmínkách.


Mnoho věznů mělo nedostatek potravy a odpočinku. Mnoho jich zemřelo.


Vězni spali na zemi s podestýlkou ze slámy jako dobytek.


Američané si v podzemí prohlížejí obávanou raketu V-2.


Maskovaná železniční trať do továrny.


Po válce zaterasili Rusové pomocí výbušnin vchody
a větrací šachty do podzemních prostor.


Velká podzemní hala továrny Mittelwerk.


Úspěšnost a utajení výroby vedlo nacisti k plánům k rozšíření výrobních prostor.
Výrobní plocha se měla zvětšit více jak dvakrát.